Top
001_turismos-rural-blog-con-las-mejores-actividades-del-terrirotiro-de-navarra-escapadas-y-planes-de-finde-de-semana-casa-y-hoteles-rurales

El turismo rural de Navarra mantiene el nivel de reservas este verano y espera colgar el cartel de completo en agosto – Nafarroako landa turismoak erreserba mailari eutsiko dio uda honetan eta “beteta”-ko kartela abuztuan zintzilikatzea espero du

El turismo rural de Navarra mantiene el nivel de reservas este verano y espera colgar el cartel de completo en agosto – Nafarroako landa turismoak erreserba mailari eutsiko dio uda honetan eta “beteta”-ko kartela abuztuan zintzilikatzea espero du

Los incendios han producido cancelaciones en el 19% de los alojamientos, pero se espera recuperar clientes y colgar en agosto el cartel de “competo”.

Navarra sigue siendo el destino preferido para muchas personas, aquellas que buscan un entorno natural, cultural, paisajístico, agrario y gastronómico, acogedor y tranquilo, bazas que hasta ahora han sido fundamentales para situar a nuestra Comunidad como uno de los referentes europeos del turismo rural.

Sin embargo, los incendios que han asolado más de 10.000 han han supuesto cancelaciones en un 19% de alojamientos, a pesar de que la superficie quemada no llega ni al 1% de la superficie total de la Comunidad Foral.

Noticias con titulares tipo “arde Navarra” han generado en algunas personas la impresión de que van a encontrarse con un paisaje quemado. Nada más lejos de la realidad. Por ilustrar con un ejemplo, en la Zona Media de Navarra, una de las áreas más afectadas, de toda su red de senderos se ha visto afectadas 7 de las 33 rutas recién inauguradas, mientras que en las rutas para BTT han sido 7 de las 39 habilitadas. Quedan por tanto 26 senderos por los que transitar y 32 rutas de BTT que no han sido tocadas por el fuego en lo que podríamos denominar la zona 0 de los reciente incendios. Así las cosas, la Federación de Turismo Rural de Navarra ha puesto en marcha una campaña en RRSS en las que se anima a visitarnos y que muestra que el entorno sigue siendo el que siempre ha sido: un destino ideal para disfrutar de la naturaleza.

 

ENCUESTA OCUPACIÓN TURISMO RURAL NAVARRA VERANO 2022:

A pesar de esas malas noticias que indican que el 19% de los alojamientos han sufrido cancelaciones y que en general se ha notado una ralentización de nuevas reservas, en junio de 2022 el 45,5% de los alojamientos rurales han tenido un nivel de ocupación entre un 30% y un 60%, seguido del 30% de alojamientos rurales que han alcanzado entre un 60% y un 90% de ocupación.

La previsión de ocupación de julio es entre 60% y 90%, aumentando en la última quincena de julio, donde el 20% roza el 100% de ocupación y el resto oscila entre el 60-90%.

En agosto la mitad de los alojamientos rozan el 100% en la primera quincena del mes, aunque en la última quincena se prevé entre un 60-90% de ocupación por el momento.

En cuanto a la antelación de las reservas, el 36,4% reservan con más de 2 meses de antelación, el 32,7% reservan con 1 mes de antelación y el 30,9% reserva con menos de 1 mes de antelación.

El perfil predominante de los viajeros este verano son las familias (50,9%) seguido de las parejas (34,5%)

La procedencia mayoritaria de los visitantes es nacional, con Cataluña a la cabeza, seguido de Madrid, País Vasco y Valencia. Además de Francia y Alemania a nivel europeo.

Conforme avance el verano se espera que la ocupación aumente con reservas de última hora, entre otras cosas porque desde la Federación de Turismo Rural de Navarra se espera que la sensación de esa “Navarra en llamas” desaparezca con el tiempo y con las propias visitas de los y las turistas, que podrán comprobar de primera mano que este destino sigue siendo un paraíso natural.

 

Suteek bertan behera utzi dituzte ostatuen % 19, baina bezeroak berreskuratzea espero da, eta abuztuan «lehiaketa» kartela zintzilikatzea.

 

Nafarroa da, oraindik ere, pertsona askorentzat helmuga gogokoena, natura-, kultura-, paisaia-, nekazaritza- eta gastronomia-ingurune eroso eta lasaia bilatzen dutenak, orain arte gure Erkidegoa landa-turismoaren Europako erreferenteetako bat izateko funtsezkoak izan diren aukerak.

Hala ere, 10.000 baino gehiago erre dituzten suteen ondorioz, ostatuen % 19 bertan behera geratu dira, nahiz eta erretako azalera ez den iristen Foru Komunitatearen azalera osoaren % 1era ere.

Zenbait pertsonak paisaia erre batekin topo egingo dutenaren ustea izan dute. Errealitatetik oso urrun. Adibide bat jartzearren, Nafarroako Erdialdean, gehien kaltetutako eremuetako batean, bere bidezidorren sare osoan, inauguratu berri diren 33 ibilbideetatik 7 kaltetu dira, eta BTTrako ibilbideetan, berriz, gaitutako 39 ibilbideetatik 7. Beraz, 26 bidezidor geratzen dira ibiltzeko, eta suak ukitu ez dituen 32 BTT ibilbide, sute berrien 0 eremua dei genezakeenak. Gauzak horrela, Nafarroako Landa Turismoko Federazioak kanpaina bat jarri du abian sare socialetan, gu bisitatzera animatuz eta inguruneak beti izan dena izaten jarraitzen duela erakutsiz: naturaz gozatzeko helmuga ezin hobea.

NAFARROAKO LANDA-TURISMOARI BURUZKO INKESTA 2022. UDAN:

Ostatuen % 19 bertan behera geratu direla eta, oro har, erreserba berrien moteltzea nabaritu dela adierazten duten berri txar horiek gorabehera, 2022ko ekainean landa-ostatuen % 45,5ek % 30 eta % 60 arteko okupazio-maila izan dute, eta % 30ek, berriz, % 60 eta % 90 arteko okupazioa.

Uztaileko okupazioaren aurreikuspena % 60 eta % 90 artekoa da, eta uztaileko azken hamabostaldian gora egingo duela aurreikusten da; izan ere, % 20ko okupazioa % 100ekoa da eta gainerakoa % 60-90ekoa.

Abuztuan, ostatuen erdiak % 100 inguru dira hileko lehen hamabostaldian, baina azken hamabostaldian, oraingoz, % 60-90eko okupazioa aurreikusten da.

Erreserben aurrerapenari dagokionez, % 36,4k 2 hilabete baino lehenago erreserbatzen dute, % 32,7k hilabete lehenago, eta % 30,9k hilabete baino lehenago.

Uda honetan bidaiarien profil nagusia familiak ( % 50,9) eta bikoteak ( % 34,5) dira.

Bisitarien jatorri nagusia nazionala da, Katalunia buru dela, eta ondoren Madril, Euskadi eta Valentzia datoz. Frantzia eta Alemaniaz gain, Europa mailan.

Udak aurrera egin ahala, okupazioak gora egitea espero da, azken orduko erreserbekin, besteak beste, Nafarroako Landa Turismoko Federaziotik espero delako piztuta dagoen Nafarroa horren sentsazioa denborarekin eta turisten bisitekin desagertzea; izan ere, turistek zuzenean egiaztatu ahal izango dute helmuga hori paradisu naturala dela oraindik ere.